• naslednja postaja / Hiša v parku / 3.10.2017
  • naslednja postaja / V. Arhitekturi maraton / oktober 2017
  • prejšnja postaja / urb.-arh. sprehod: Reduce, Reuse, Recycle / 11.9.2017kaj / Enajsta šola pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora
(izobraževanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja mest)

vsebinsko področje / prostorsko in urbanistično načrtovanje, urbana politika, trajnostni razvoj

kraj / Celje, Gimnazija Celje - Center

financiranje / Ministrstvo za okolje in prostor (javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017) v okviru Meseca prostora 2017

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

izvedba / oktober 2017, obvezna prijava na info@metro-sr.org

koncept / V letu 2016 smo v Mesecu prostora pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor ter ob sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, tematsko pa so obravnavale problem ograjevanja javnih prostorov. Za delavnice smo prejeli nacionalno nagrado Zlata kocka 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Koncept se je izkazal kot odlično orodje za izobraževanje mladine, zato ga ponavljamo tudi Mesecu prostora 2017, tokrat na drugo aktualno tematiko, učinkovito rabo mestnega prostora. Ohranili smo Cankarjevo metaforo Enajste šole pod mostom, ki predstavlja neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest. Konkretno se bomo ukvarjali s temo učinkovite rabe prostora v mestih in sicer s pomenom notranjega razvoja mest, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne rabe, prenovi degradiranih območij v mestih, pomenu kvalitativne prenove takih delov mest, skratka, o pomenu mest in kvalitetni prenovi le-teh. Konkretna znanja bomo podkrepili na izbranem manjšem degradiranem območju znotraj mesta Celje, ki ga bomo proučili in analizirali vzroke za njegov nastanek ter možnosti njegove prenove v bolj racionalno in mestu prijazno rabo in vsebino. Mlade bomo spodbujali k razmisleku, zakaj so mesta pomembna in zakaj je pomemben njihov notranji razvoj in prenova, kaj pomeni v tem smislu trajnostni prostorski razvoj in kako lahko oplemenitimo degradirana območja znotraj mest. Na simbolični ravni bomo pridobljeno znanje prikazali v konkretnem območju mesta - predloge nove revitalizacije bomo v prostoru prikazali z materialom začasnega značaja (letvice, tekstil, krede ipd.).

datumi delavnic / obvezna prijava

ponedeljek, 2.10.2017
ponedeljek, 9.10.2017
petek, 13.10.2017
sobota, 14.10.2017
ponedeljek, 16.10.2017
ponedeljek, 23.10.2017 (okrogla miza, otvoritev razstave)


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka