• prejšnja postaja / Hiša v parku / 3.10.2017
  • prejšnja postaja / V. Arhitekturi maraton / oktober 2017

zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka